De uitvoering van het project De Harken is gestart. De voortgang van het project, dat deels wordt gefinanciert door Europese POP3 subsidies, kunt u bekijken via het menu, onder De Harken, of via deze link.

Wetterskip Fryslân actualiseert komend half jaar de peilbesluiten voor het gebied van watergebiedsplan Appelscha. In een peilbesluit wordt het peilbeheer vastgelegd. Lees hier meer over deze actualisatie.

De pilot watergebiedsplan is begonnen met het watergebiedsplan Appelscha. In dit watergebiedsplan uit 2012 heeft Wetterskip Fryslân voor het beheergebied Appelscha aangegeven wat de knelpunten en doelstellingen zijn voor het waterbeheer. Het gaat daarbij om het gewenste peilbeheer, maatregelen voor extreme neerslag en extreme droogte en maatregelen die invulling geven aan de Kaderrichtlijn Water.

Begin 2013 heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd dat er weinig draagvlak in het gebied was voor de oplossingen en maatregelen die in het ontwerp watergebiedsplan waren opgenomen. Dit was onder andere verwoord in de inspraakreactie van LTO Noord afdeling Ooststellingwerf –  ABO op het ontwerp watergebiedsplan. 

Vervolgens hebben ABO en wetterskip samen met de grondeigenaren en – gebruikers gezocht naar oplossingen waarbij de realisatie van de wateropgaven gecombineerd kan worden met het versterken van de landbouw in het gebied. Lees bij de drie gebieden welke oplossingen gekozen zijn.

De drie gebieden

De Pilot Watergebiedsplan is in drie gebieden in Ooststellingwerf aan de slag: De Harken, Grootdiep en Boven-Tjonger.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en wetenswaardigheden? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We geven graag informatie en antwoorden.

ha oppervlakte totaal

betrokken boeren in De Harken en Grootdiep (Boven-Tjonger volgt later)

%

inzet van alle betrokkenen