Artikel in Nieuwe Oogst

Artikel in Nieuwe Oogst

In maart 2015 verscheen een artikel over het proces in De Harken in Nieuwe Oogst. “Een unieke samenwerking en een mooie combinatie van kennis en ervaringsdeskundigen. Zo ervaart Marc Nederlof van Wetterskip Fryslân de pilot Watergebiedsplan Appelscha. ‘Wij...