In maart 2015 verscheen een artikel over het proces in De Harken in Nieuwe Oogst.

“Een unieke samenwerking en een mooie combinatie van kennis en ervaringsdeskundigen. Zo ervaart Marc Nederlof van Wetterskip Fryslân de pilot Watergebiedsplan Appelscha. ‘Wij gebruiken onze meetmethoden, de boeren kennen de knelpunten. Het eerste deel van de pilot, het gebied De Harken West en Oost, is al aardig op weg door de samenwerking tussen de Agrarische Belangenbehartigings Organisatie (ABO) Ooststellingwerf, Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer.”

Lees het volledige artikel