Afbeelding1De gedragscode Flora- en Faunawet voor de waterschappen wordt volgend jaar geëvalueerd. Om deze evaluatie goed vorm te geven, zijn er al diverse acties uitgezet waaronder een landelijke enquête en een veldonderzoek naar de effecten van hekkelen (maaien) van de watergang op de vissen. Er wordt onderzocht hoeveel vis er op de kant wordt gezet en hoeveel er achterblijft in de watergang.

Voor het landelijke onderzoek is woensdagmorgen 7 oktober een sloot bij Wierdum onderzocht. Collega en medewerker flora en fauna Flora Rosenbrand en stagiaire Arasj Jahrome van cluster Beheer hebben daarbij een handje geholpen. De oogst van deze ochtend was niet heel groot, met name veel tiendoornige stekelbaarsjes, een enkele salamander en wat kikkers. Uiteindelijk worden de uitkomsten van de velddagen verwerkt in een rapportage. Die wordt gebruikt om de gedragscode aan te passen.