Twintig boeren en Wetterskip Frsylân gaan de wateroverlast in De Harken, ten oosten van Makkinga aanpakken. Ze ondertekenden op 14 april een samenwerkingscontract. Het initiatief voor deze samenwerking ligt bij LTO Noord afdeling ABO Ooststellingwerf en Wetterskip Fryslân. Martin de Boer (vz. werkgroep en LTO Noord bestuurslid) is blij met de samenwerking: ‘Boerenverstand en technische kennis van water reiken elkaar de hand. We hebben als werkgroep ons best gedaan om een goed plan te maken en we zijn blij dat we met dit samenwerkingscontract tussen gebiedscollectief ELAN en Wetterskip Fryslân de volgende stap kunnen zetten naar de uitvoering.’

Lees het volledige persbericht hier.