We gaan afronden door vooruit te kijken!

 

Op 7 december 2016 organiseren we een mini-symposium ter afsluiting van de Pilot Watergebiedsplan. De eindevaluatie van de pilot en de start van de uitvoering in de Harken zijn het absolute hoogtepunt van deze middag. Samenwerken is ons goed bevallen. Daarom willen we ook met u bespreken hoe we deze aanpak kunnen voortzetten in andere gebieden.

De opzet van de pilot was om samen met het gebied te werken. Zo willen we ook graag afronden. Omdat u heeft deelgenomen aan de pilot of elders werkt met groenblauwe diensten zouden we het fijn vinden als u op 7 december bij het mini symposium aanwezig bent.

Noteer alvast in uw agenda:

7 december 2016  12.00-16.30 uur mini symposium Pilot Watergebiedsplan.

De projectgroep