Logo europees landbouwfonds

Leeuwarden, 11 april 2017

PB_17-12/MH

Start gezamenlijke aanpak De Harken

Wetterskip Fryslân is gestart met de uitvoering van het project De Harken samen met de lokale agrariërs bij Makkinga. Naast verbreding van de sloten, zorgt het waterschap voor nieuwe stuwen, duikers en dammen in het gebied van zo’n 1800 hectare. Ook worden twee gebieden geschikt gemaakt voor extra waterberging. Met de maatregelen wordt toekomstige wateroverlast in De Harken bij extreme neerslag beperkt. De werkzaamheden zijn eind 2017 klaar.

De Harken is het gebied ten westen van de N381 ter hoogte van Oosterwolde, ten zuiden van De Tsjonger, ten oosten van Makkinga en ten noorden van de Kloosterweg. Agrariërs kampen hier regelmatig met wateroverlast. Boosdoener in De Harken is het toenemend aantal clusterbuien. Reden voor twintig agrariërs en Wetterskip Fryslân om de handen ineen te slaan.

In de samenwerking vertegenwoordigt de agrarische belangenorganisatie Ooststellingwerf ABO de agrariërs in het gebied. Het waterschap doet de projectbegeleiding en wordt daarin ondersteunt door het gebiedscollectief ELAN . Elan verzorgt de communicatie met boeren en heeft een rol in het toezicht. De boeren zijn verantwoordelijk voor de grond die vrijkomt bij verdieping en verbreding van de sloten aan hun perceel. Dit project wordt deels gefinancierd met Europese POP3 subsidie.

Extra waterberging

In De Harken komt circa 49.000 m3 extra waterberging. Staatsbosbeheer stelt voor de extra waterberging een stuk elzenbos en een pingoruïne beschikbaar. In totaal vijf hectare. Daarnaast wordt anderhalve hectare laaggelegen weiland ingericht als bergingsgebied. Deze gronden zijn en blijven in eigendom van de eigenaar. Voor het waterschap betekenen de verruimde sloten dat deze geen of slechts één zomerse onderhoudsbeurt meer nodig hebben, want deze zullen niet snel meer overwoekeren