Project erfafspoeling van start

Project erfafspoeling van start

Binnen de Pilot Watergebiedsplan is het project erfafspoeling van start gegaan. Ook voor erfafspoeling gaan we samen met boeren op zoek naar  realistische en werkbare oplossingen. De boeren moeten voldoen aan wetgeving zoals die geformuleerd is in het...