Friese sloot onderzocht in landelijk onderzoek

Friese sloot onderzocht in landelijk onderzoek

De gedragscode Flora- en Faunawet voor de waterschappen wordt volgend jaar geëvalueerd. Om deze evaluatie goed vorm te geven, zijn er al diverse acties uitgezet waaronder een landelijke enquête en een veldonderzoek naar de effecten van hekkelen (maaien) van de...