Persbericht

Persbericht

Leeuwarden, 11 april 2017 PB_17-12/MH Start gezamenlijke aanpak De Harken Wetterskip Fryslân is gestart met de uitvoering van het project De Harken samen met de lokale agrariërs bij Makkinga. Naast verbreding van de sloten, zorgt het waterschap voor nieuwe stuwen,...

Aanvullend archeologisch onderzoek

Morgen (vrijdag)  start MUG (ingenieursbureau) met het nemen van (grond)boringen langs de te verbreden watergangen  in de Harken i.v.m het benodigde aanvullende archeologisch onderzoek. De MUG zal een aantal dagen bezig zijn.