Project erfafspoeling van start

Project erfafspoeling van start

Binnen de Pilot Watergebiedsplan is het project erfafspoeling van start gegaan. Ook voor erfafspoeling gaan we samen met boeren op zoek naar  realistische en werkbare oplossingen. De boeren moeten voldoen aan wetgeving zoals die geformuleerd is in het...
Artikel in Nieuwe Oogst

Artikel in Nieuwe Oogst

In maart 2015 verscheen een artikel over het proces in De Harken in Nieuwe Oogst. “Een unieke samenwerking en een mooie combinatie van kennis en ervaringsdeskundigen. Zo ervaart Marc Nederlof van Wetterskip Fryslân de pilot Watergebiedsplan Appelscha. ‘Wij...